ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІТЕРАТУРНУ ПРЕМІЮ «РАДОСИНЬ»

1.Літературна премія «Радосинь» заснована Національною спілкою письменників України та творчим об’єднанням «Радосинь» для відзначення письменників – членів об’єднання «Радосинь» у трьох номінаціях: 

-поезія

-мала проза

-література для дітей.

На здобуття премії можуть бути висунуті лише завершені твори у вигляді книги, опублікованої або оприлюдненої протягом останніх двох років, або повністю підготовленого до друку, але не опублікованого рукопису.

2. Пропозиції щодо відзначення премією приймаються Національною спілкою письменників України або відповідальним секретарем журі до 1 жовтня поточного року.

3. Рішення журі про присудження премії затверджується спільною постановою засновників і публікується в пресі до 30 листопада поточного року.

4.  Особам, яким присуджено премію, вручається диплом і надається право позачергової  публікації в «Українській літературній газеті» або в газеті «Літературна  Україна».

5. Твори, висунуті на здобуття премії, подаються до журі разом з листом-клопотанням  творчого об’єднання «Радосинь», іншого творчого об’єднання  чи окремої особи, що їх висуває. У листі-клопотанні зазначається прізвище, ім’я та по-батькові здобувача, назва твору, час його написання і місце публікації (у разі подання книги).

6. Премія не присуджується посмертно.

Усі матеріали на здобуття премії надсилаються за наступною адресою:

01601, м. Київ, вул. Банкова, 2, Національна спілка письменників України (журі літературної премії «Радосинь»).

 

Склад журі: Дмитро Чередниченко (голова), Володимир Бубир (відповідальний секретар), Валентина Бондаренко, Петро Засенко, Тетяна Лемешко, Тетяна Пишнюк, Станіслав Шевченко, Ярослава Шекера, Сергій Цушко.

 

Additional information