Літературне об’єднання “Заспів “

                               

 Уже в 20 – х  роках в місті Біла Церква була група початківців - літераторів, які об’єднувались навколо редакції місцевої газети “Радянська нива”. 13 грудня 1927 р. в  пресі було оголошено про заснування літгуртка.

 В1931 р.в травні місяці при редакції виникає літературна група “Степова вагранка”, яка об’єднала навкруг себе творчих людей ,вихідців із селян та робітників. Проте після інформаційного повідомлення про створення цієї групи , жодних повідомлень про її діяльність немає.

В 1938р.відбулась третя спроба утворити літгурток. Є відомості, що до його складу входила студентка педагогічного технікуму Марія Познанська, згодом відома дитяча письменниця, вірші якої публікувались в районній газеті 1938 – 1940 р.р.

Відродженням традицій літературного життя міста стало  перше заняття літгуртка з якого постав “Заспів”, в грудні 1949 р.

В1963 р. літгурток набув статусу студії, а в 70 – х роках це вже було літературне об’єднання. Такий статус “Заспів” набув у 1975 році, коли виникли дочірні літгуртки в С.Ш.№7  „Алые паруса” та в Маловільшанській – “Веснянка”. В цей період на прохання бюро літоб’єднання  СПУ взяла кураторство над студіями. Найбільший вплив на молодих літераторів  справив В.Міняйло, який оселився в місті з 1965року. Шість членів “Заспіву”  стали членами Спілки письменників за його рекомендаціями.

В 60-х  роках творчістю заспівчан зацікавлюються республіканські і всесоюзні часописи. А 1965р. у видавництві “Радянський письменник” виходить у світ перша колективна книжкова збірка “Огонек”, одним з авторів  якої була Тетяна Шарова.

З виникненням в 1997 році міського відділення НСПУ “Заспів” втратив роль центру літературного життя  Білої Церкви. Але його функція початкової школи залишилась і по цей час.

                                         

                                             Першоджерела:

1.”Заспів” на Пороссі.-Біла Церква. : альманах “Біла Церква”.-2001.-С.3-7.

 

Додаткова інформація